ΟΙΚ416: Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

ΟΙΚ416: Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον

Αυτή η θεματική ενότητα παρέχει στους φοιτητές με μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο τραπεζικό σύστημα  αναλύοντας τη λειτουργία, τη δομή και το περιβάλλον των τραπεζών. Επιπλέον, το μάθημα παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης επί του τραπεζικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και τις εκτεταμένες κανονιστικές μεταρρυθμίσεις.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ416
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate