ΟΙΚ416: Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ416: Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον

Αυτή η θεματική ενότητα παρέχει στους φοιτητές με μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο τραπεζικό σύστημα  αναλύοντας τη λειτουργία, τη δομή και το περιβάλλον των τραπεζών. Επιπλέον, το μάθημα παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης επί του τραπεζικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο και τις εκτεταμένες κανονιστικές μεταρρυθμίσεις.

  • Κωδικός: ΟΙΚ416
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -