ΟΙΚ415: Αξιόγραφα και Επενδύσεις - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ415: Αξιόγραφα και Επενδύσεις

Η θεματική ενότητα  «Αξιόγραφα και Επενδύσεις» βασίζεται στο υλικό που καλύπτεται στο μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας».  Ωστόσο, εξετάζει τα θέματα από την άποψη του επενδυτή, και όχι του εκδότη. Ο στόχος είναι να παρέχει μια επισκόπηση των βασικών τύπων των τίτλων που διαπραγματεύονται στις κεφαλαιαγορές του κόσμου, παρέχοντας λεπτομερή ανάλυση των προϊόντων μετοχών, παραγώγων και ομολόγων. Οι δημοφιλείς στρατηγικές διαπραγμάτευσης που εξετάζονται, συμπεριλαμβανομένων μια εισαγωγή στο short selling και τις συνδεδεμένες συναλλαγές, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα hedge funds, ή άλλους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η σημασία των δεικτών αναφοράς και οι ισχυρές τεχνικές μέτρησης επιδόσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαχειριστών επενδύσεων, επίσης παρουσιάζεται. Άφθονη προσοχή δίνεται στην αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακά συμβόλαια (futures & forwards).

  • Κωδικός: ΟΙΚ415
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -