ΟΙΚ414: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΟΙΚ414: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη

Η θεματική ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλου των επιχειρηματιών στην οικονομία και την κοινωνία. Η ενότητα καλύπτει συστηματικά τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και οργανώνεται γύρω από την έναρξη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την έναρξη  νέων και αναδυόμενων επιχειρήσεων.

  • Κωδικός: ΟΙΚ414
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -