ΟΙΚ414: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

ΟΙΚ414: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη

Η θεματική ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλου των επιχειρηματιών στην οικονομία και την κοινωνία. Η ενότητα καλύπτει συστηματικά τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και οργανώνεται γύρω από την έναρξη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την έναρξη  νέων και αναδυόμενων επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ414
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate