27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ414: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη

Η θεματική ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλου των επιχειρηματιών στην οικονομία και την κοινωνία. Η ενότητα καλύπτει συστηματικά τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και οργανώνεται γύρω από την έναρξη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την έναρξη  νέων και αναδυόμενων επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ414
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό