27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ411: Διεθνείς Αγορές Ενέργειας

Η ενότητα εξετάζει τους οικονομικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της δομής των διεθνών αγορών ενέργειας, τις προκλήσεις της δημόσιας πολιτικής που συνδέεεται με αυτές τις δομές, και την κατάλληλη μορφή κυβερνητικής παρέμβασης στην αγορά.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ411
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό