ΟΙΚ411: Διεθνείς Αγορές Ενέργειας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ411: Διεθνείς Αγορές Ενέργειας

Η ενότητα εξετάζει τους οικονομικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της δομής των διεθνών αγορών ενέργειας, τις προκλήσεις της δημόσιας πολιτικής που συνδέεεται με αυτές τις δομές, και την κατάλληλη μορφή κυβερνητικής παρέμβασης στην αγορά.
 

  • Κωδικός: ΟΙΚ411
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -