27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ326: Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής

Οι στόχοι της θεματικής ενότητας  είναι να παρέχει γνώσεις και κατανόηση σύγχρονων θεμάτων στη προχωρημένη μακροοικονομική. Ενδεικτικά θέματα:

 • Οικονομικοί κύκλοι των ανεπτυγμένων οικονομιών και των κύριων εμπειρικών ευρημάτων σχετικά με την ανάπτυξη των αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.
   
 • Βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση σύγχρονων μακροοικονομικών μοντέλων. Ειδικότερα, το μάθημα θα επικεντρωθεί σε τεχνικές όπως ο δυναμικός προγραμματισμόςκαι  η γραμμικοποίηση των συνθηκών πρώτης τάξης.
 • Ανάλυση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τους οικονομικούς κύκλους και την οικονομική ανάπτυξη. Παραδείγματα είναι τα Νέα Κεϋνσιανά μοντέλα, μοντέλα Real Business Cycle, Overlapping Generations μοντέλα, το μοντέλο ανάπτυξης του Solow, και τα μοντέλα ενδογενούς ανάπτυξης της πρώτης γενιάς.

 • Ανάλυση προηγμένων μοντέλα που έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί για να εξηγήσουν τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ326
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
 • Κόστος: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό