ΟΙΚ325: Οικονομικά της Εργασίας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ325: Οικονομικά της Εργασίας

Η θεματική ενότητα  δίνει έμφαση τόσο στις θεωρητικές όσο και στις εμπειρικές πτυχές της απασχόλησης, και στον τρόπο καθορισμού των μισθών στις αγορές εργασίας. Σε γενικές γραμμές, η ενότητα ασχολείται με  το αντικείμενο των οικονομικών της  εργασίας οικονομίας και την ενσωμάτωση του στην οικονομική θεωρίας, αντί να παρέχει ένα θεσμική, περιγραφική ανάλυση της αγοράς εργασίας. Το μάθημα είναι αφιερωμένο κυρίως σε μικροοικονομικές πτυχές των θεμάτων της αγοράς εργασίας, αν και ορισμένες σημαντικές μακροοικονομικά, θεσμικά και πολιτικά θέματα θα καλυφθούν. Ειδικότερα, η ενότητα απεικονίζει την εφαρμογή της μικροοικονομικής, μεθόδων και μοντέλων για επιλεγμένα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς εργασίας, της ζήτηση εργασίας, της δομής των μισθών και την κινητικότητα στην εργασία.

  • Κωδικός: ΟΙΚ325
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -