27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ324: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στη θεματική ενότητα θα εξετάζονται δραστηριότητες όπως: ο προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων, η ανάλυση εργασίας, η προσέλκυση και η επιλογή υποψηφίων, η εκπαίδευση και ανάπτυξη  του προσωπικού, η εφαρμογή συστήματος αμοιβών, η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, τρόποι αντιμετώπισης μίας σύγκρουσης, η αποτελεσματικότητα των ομάδων, οι ατομικές στάσεις και συμπεριφορές, το οργανωσιακό κλίμα, η δυvαμική των ομάδων, η παρακίνηση και η διαπροσωπική επικοινωνία κλπ. Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει τη μελέτη, τη περιγραφή, την εξήγηση και τη διαχείριση των ατομικών και ομαδικών συμπεριφορών στο χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ324
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό