ΟΙΚ324: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ324: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στη θεματική ενότητα θα εξετάζονται δραστηριότητες όπως: ο προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων, η ανάλυση εργασίας, η προσέλκυση και η επιλογή υποψηφίων, η εκπαίδευση και ανάπτυξη  του προσωπικού, η εφαρμογή συστήματος αμοιβών, η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, τρόποι αντιμετώπισης μίας σύγκρουσης, η αποτελεσματικότητα των ομάδων, οι ατομικές στάσεις και συμπεριφορές, το οργανωσιακό κλίμα, η δυvαμική των ομάδων, η παρακίνηση και η διαπροσωπική επικοινωνία κλπ. Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει τη μελέτη, τη περιγραφή, την εξήγηση και τη διαχείριση των ατομικών και ομαδικών συμπεριφορών στο χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

  • Κωδικός: ΟΙΚ324
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -