27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ323: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Η θεματική ενότητα  εξετάζει πέντε κύρια θέματα στην εταιρική χρηματοδότηση:

 • Συναλλαγές (αρχικές δημόσιες προσφορές, μετατρέψιμα χρεόγραφα, καθώς και συγχωνεύσεις και εξαγορές).
 • Τη διάρθρωση του κεφαλαίου.
 • Αποτίμηση προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
 • Διαχείριση κινδύνου.
 • Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης.

Το μάθημα σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας που αποτελεί τη βάση της εταιρικής χρηματοδότησης, και πως η θεωρία αυτή μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστεί σε ζητήματα «πραγματικό κόσμο».

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ323
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
 • Κόστος: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό