ΟΙΚ322: Οικονομικά του Περιβάλλοντος - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ

ΟΙΚ322: Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Η θεματική ενότητα πραγματεύεται, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:  Αγορές, αδυναμίες των αγορών, οικονομικά των προβλημάτων ρύπανσης του περιβάλλοντος,  οικονομικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης,  περιβαλλοντική νομοθεσία. Η περιβαλλοντική αλλαγή, η οικονομική ανάπτυξη, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η αύξηση του πληθυσμού.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ322
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate