ΟΙΚ322: Οικονομικά του Περιβάλλοντος - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΟΙΚ322: Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Η θεματική ενότητα πραγματεύεται, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:  Αγορές, αδυναμίες των αγορών, οικονομικά των προβλημάτων ρύπανσης του περιβάλλοντος,  οικονομικά μέτρα για τον έλεγχο της ρύπανσης,  περιβαλλοντική νομοθεσία. Η περιβαλλοντική αλλαγή, η οικονομική ανάπτυξη, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η αύξηση του πληθυσμού.

  • Κωδικός: ΟΙΚ322
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -