ΟΙΚ315: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ315: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

 Η θεματική ενότητα εισάγει τσις  βασικές αρχές της διοίκησης όπως αυτές εφαρμόζονται εντός του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.
Το μάθημα ξεκινά με μια γενική εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση των βασικών αρχών της διοίκησης, ενώ  παρουσιάζει επίσης ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον του μάνατζμεντ,  όπως για παράδειγμα θέματα εξωτερικού περιβάλλοντος και οργανωτικής κουλτούρας, ηθικής συμπεριφοράς και κοινωνικής ευθύνης.
Η βασική δομή του μαθήματος περιστρέφεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό (λήψη αποφάσεων, αρχές παραγραμματισμού και στρατηγικό μάνατζμεντ), την οργάνωση (αρχές της οργάνωσης και διοίκηση ανθρώπινων πόρων), την ηγεσία (ατομική συμπεριφορά, διοίκηση ομάδων εργασίας και θέματα επικοινωνίας, συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων)   και  τον έλεγχο (εργαλεία και διαδικασίες αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου).

  • Κωδικός: ΟΙΚ315
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -