ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική

Η θεματική ενότητα "Χρηματοοικονομική Λογιστική" παρέχει μια περιεκτική εισαγωγή στη ανάλυση οικονομικών καταστάσεων. Τα θέματα περιλαμβάνουν τα λογιστικά συστήματα, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οικονομικές καταστάσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, την ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων.
 

  • Κωδικός: ΟΙΚ314
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -