ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
21
Παρ, Ιαν

ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική

Η θεματική ενότητα "Χρηματοοικονομική Λογιστική" παρέχει μια περιεκτική εισαγωγή στη ανάλυση οικονομικών καταστάσεων. Τα θέματα περιλαμβάνουν τα λογιστικά συστήματα, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οικονομικές καταστάσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, την ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ314
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό