27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ312: Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων

Η θεματική ενότητα  καλύπτει ένα εύρος θεωρητικών και εμπειρικών θεμάτων που σχετίζονται με την ενεργειακή ζήτηση, ενεργειακό εφοδιασμό, τις τιμές της ενέργειας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής, καθώς και διάφορες δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση, την προσφορά, τις τιμές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ312
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό