ΟΙΚ312: Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ312: Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων

Η θεματική ενότητα  καλύπτει ένα εύρος θεωρητικών και εμπειρικών θεμάτων που σχετίζονται με την ενεργειακή ζήτηση, ενεργειακό εφοδιασμό, τις τιμές της ενέργειας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής, καθώς και διάφορες δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση, την προσφορά, τις τιμές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 

  • Κωδικός: ΟΙΚ312
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -