ΕΛΛ314: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΛΛ314: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

Στη θεματική ενότητα ΕΛΛ314, που διδάσκεται κατά το 5ο εξάμηνο της κατεύθυνσης «Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη», εξετάζονται πιο εξειδικευμένα πεδία της αρχαιολογίας και επιχειρείται μια επαναπροσέγγιση ζητημάτων που εξετάστηκαν παλαιότερα (κατά το πρώτο έτος των σπουδών), προκειμένου να επιτευχθεί αυτή τη φορά μια πιο ουσιαστική εμβάθυνση σε επιλεγμένα θέματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ314
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό