ΟΙΚ223: Βιομηχανική Οργάνωση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ223: Βιομηχανική Οργάνωση

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει γνώσεις και κατανόηση των ακολουθων θεμάτων:

1. Αρχές Βιομηχανικής Οργάνωσης.
2. Μονοπώλια, Κυρίαρχες Επιχειρήσεις
3. Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων. Δυναμικά Παίγνια πεπερασμένου ορίζοντα.
4. Υποδείγματα ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού: ομοιογενή προϊόντα.
5. Υποδείγματα ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού: διαφοροποιημένα προϊόντα. 
6. Είσοδος, Δομή Αγοράς και Κοινωνική Ευημερία. 
7. Εισαγωγή σε Ρυθμιστική Πολιτική και Πολιτική Ανταγωνισμού 
8. Δυναμικά Παίγνια Άπειρου ορίζοντα.

9. Συγχωνεύσεις, κάθετες σχέσεις.

  • Κωδικός: ΟΙΚ223
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -