ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά

Οι στόχοι της θεματικής ενότητας  είναι να παρέχει γνώσεις και κατανόηση των ακολουθων θεμάτων:
1. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας υπό Συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισμού. Οικονομική της Ευημερίας. Αποτυχίες της Αγοράς.
2. Δημόσια Αγαθά. Αποτελεσματική Παροχή. Το Πρόβλημα του Δωρεάν Χρήστη.
3. Εξωτερικότητες. Κρατική Παρέμβαση. Το Θεώρημα του Coase. Ιδιωτικές Λύσεις.
4. Πολιτική Οικονομία. Συστήματα Ψηφοφορίας. Γραφειοκρατία.
5. Αντιπροσωπευτικά Παραδείγματα Δημοσίων Δαπανών: Εκπαίδευση, Υγεία, και
Κοινωνική Ασφάλιση. Αιτίες και Επιπτώσεις της Κρατικής Παροχής.
6. Αναδιανομή του Εισοδήματος. Αιτίες και Αποτελέσματα.

  • Κωδικός: ΟΙΚ222
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -