27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ221: Μακροοικονομική Θεωρία

Η θεματική ενότητα παρουσιάζει τη σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία με λεπτομέρεια. Η θεματολογία περιλαμβάνει γνωστές έννοιες όπως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), προσφορά χρήματος, επιτόκιο, ανεργία, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μεταξύ άλλων εννοιών, αλλά οι έννοιες αυτές αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος και πιο συστηματικά. Θα παρουσιαστούν οι αγορές αγαθών, χρήματος, και εργασίας και θα αναλυθούν πολλά μακροοικονομικά φαινόμενα που συμβαίνουν στις αγορές αυτές. Θα επικεντρωθούμε στον προσδιορισμό μακροοικονομικών μεταβλητών τόσο στο βραχυχρόνιο όσο και στο μακροχρόνιο ορίζοντα και θα αναφερθούμε σε αρκετά θέματα οικονομικής πολιτικής. Κεντρικό θέμα επίσης θα αποτελέσει η δύναμη και οι περιορισμοί της οικονομικής πολιτικής να σταθεροποιεί τους οικονομικούς κύκλους και να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ221
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΟΙΚ213: Οικονομετρία ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά »