ΟΙΚ213: Οικονομετρία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ213: Οικονομετρία

Η θεματική ενότητα είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στην οικονομετρία. Εξετάζει και βασίζεται στις γνώσεις για το  απλό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης που διδάσκεται στα εισαγωγικά μαθήματα στατιστικής του πρώτου έτους. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: οικονομικά μοντέλα και ο ρόλος της οικονομετρίας, γραμμική παλινδρόμηση, γενικό γραμμικό μοντέλο, έλεγχοι υποθέσεων, έλεγχο υποθέσεων, ψευδομεταβλητές, μοντέλα με ενδογενείς ερμηνευτικές μεταβλητές, μοντέλα δεδομένων πάνελ, απλά δυναμικά μοντέλα και απλά μοντέλα συνολοκλήρωσης. Τα πρακτικά προβλήματα επιλύονται με τη χρήση EViews ή ισοδύναμου προγράμματος οικονομετρίας.
 

  • Κωδικός: ΟΙΚ213
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -