27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ212: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Η θεματική ενότητα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της λογιστικής, των καταστάσεων λογιστικής/χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της λογιστικής, στην παρουσίαση και κατανόηση του λογιστικού κυκλώματος, στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια μιας χρήσης, στην σύνταξη των βασικών καταστάσεων λογιστικής/χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην ανάλυση αυτών χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία ανάλυσης όπως οι αριθμοδείκτες.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ212
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΟΙΚ211: Μικροοικονομική Θεωρία ΟΙΚ213: Οικονομετρία »