ΟΙΚ123: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΟΙΚ123: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II

H θεματική ενότητα αποτελεί συνέχεια της ενότητας «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι» . Το μάθημα συμβάλει στην κατανόηση του ποσοτικού χαρακτήρα των βασικών προβλημάτων της μικροοικονομίας και  μακροοικονομίας. Εκπαιδεύει τους φοιτητές στη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων προκειμένου να εξετάσουν την αλληλεπίδραση οικονομικών μεταβλητών.
Τα θέματα περιλαμβάνουν ενότητες των  Οικονομικών  Μαθηματικών όπως, πεπλεγμένη παραγώγιση, μερικές παράγωγοι, μερικές παράγωγοι ανωτέρας τάξης, ακρότατα, συνθήκες πρώτης τάξης, βασικά θεωρήματα διαφορισιμότητας, μονοτονία συναρτήσεων, κριτήριο δευτέρας τάξης, θεώρημα της περιβάλλουσας (απλή μορφή), ελαστικότητα, κυρτές και κοίλες συναρτήσεις, κυρτότητα συνόλου, οιονεί κυρτή-κοίλη συνάρτηση, πολυώνυμα και προσέγγιση κατά Taylor, αόριστο ολοκλήρωμα, τεχνικές ολοκλήρωσης, ορισμένο ολοκλήρωμα, πολυμεταβλητές συναρτήσεις, βελτιστοποίηση υπό περιορισμό, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των εννοιών  και τεχνικών  σε τυπικά προβλήματα στις επιχειρήσεις και την οικονομία.

  • Κωδικός: ΟΙΚ123
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -