ΟΙΚ112: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΟΙΚ112: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι

Αυτή η θεματική  ενότητα είναι μια εισαγωγή στη στατιστική  και τις μεθόθους  επεξεργασίας οικονομικών  δεδομένων. Αυτό το μαθήμα ασχολείται με τα θεμελιώδη ζητήματα της στατιστικής, όπως η περιγραφική στατιστική, η βασική θεωρία των πιθανοτήτων, η δειγματοληψία, και οι κατανομές.
Η θεματική ενότητα συμβάλλει στην κατανόηση του ποσοτικού χαρακτήρα των βασικών προβλημάτων των οικονομικών, και εκπαιδεύει τους φοιτητές στη δημιουργία απλών μοντέλων με σκοπό την μελέτη της αλληλεπίδρασης οικονομικών μεταβλητών. 

  • Κωδικός: ΟΙΚ112
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -