01
Τετ, Δεκ

ERM501: Organization and Management - The Environment of Risk Management

This module presents important issues related to the economic environment in which a firm operates, focusing on concepts and practices of the modern firms’ Management and Human Resource Management
 
Learning Outcomes: The purpose of this module is to provide students a modern economic framework for analyzing a variety of problems that managers face in today's business environment, as well as to emphasize the strategic and coordinating role of a management executive.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ERM501
  • ECTS: 20
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    4 written assignments (7.5% each) and final examination (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1000 euro
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ERM502: Advanced Quantitative Methods for Managers »