ΕΠΑ79Κ: Αρχές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ79Κ: Αρχές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξέταση και κατανόηση ζητηµάτων που αφορούν στην αξιοποίηση παραδοσιακών και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη διδασκαλία, και η συστηµατική αντιµετώπιση των διαδικασιών σχεδιασµού, δηµιουργίας, χρήσης, αξιολόγησης και διαχείρισης ποικίλων διδακτικών µέσων και υλικών µάθησης. Επίσης, η ΘΕ επιδιώκει την παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων και  των βασικών αρχών  του κλάδου της εκπαιδευτικής τεχνολογίας καθώς και την περιγραφή της κατάστασης στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ79Κ
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό