ΕΠΑ77Κ: Ειδική Εκπαίδευση Ι: Σύγχρονες θεωρίες για παιδιά με ειδικές ανάγκες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΕΠΑ77Κ: Ειδική Εκπαίδευση Ι: Σύγχρονες θεωρίες για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η κατανόηση των θεωριών γύρω από την ειδική εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διάφορες αναπηρίες, το νομικό πλαίσιο, το θεωρητικό υπόβαθρο της διαφοροποίησης και τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για διαφοροποίηση και ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και υλικού, έτσι ώστε να στηρίζονται αποτελεσματικά όλα τα παιδιά που φοιτούν είτε σε ενιαίες τάξεις, είτε σε ειδικό πλαίσιο, αν παραστεί ανάγκη. Επίσης η ΘΕ επιδιώκει την παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων της Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς και την περιγραφή της κατάστασης στον τομέα αυτό στον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς.

  • Κωδικός: ΕΠΑ77Κ
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)