ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα

Αντικείμενο της Θ.Ε. θα είναι η μελέτη της βιβλιογραφίας  σχετικά με την εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη (social justice education), ιδιαίτερα σε συνάρτηση με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτότητας. Σκοπός της ΘΕ είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/ριες με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και να τους προσφέρει εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να αναλύουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να επεξεργάζονται ένα παιδαγωγικό πλαίσιο διαχείρισης των ανισοτήτων μέσα από το πρίσμα της «κοινωνικής δικαιοσύνης». Υιοθετεί μια διεπιστημονική οπτική και επιχειρεί να αναδείξει τους ιδιαίτερους τρόπους και τις έννοιες μέσω των οποίων οι διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις κατασκευάζουν και μελετούν το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ76Κ
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό