ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού στην εκπαίδευση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού στην εκπαίδευση

Η Θ. Ε. περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

 • έννοιες-ορισμούς της αξιολόγησης προγραμμάτων, τις διαφορές μεταξύ της έρευνας και της αξιολόγησης και τους θεωρητικούς προσανατολισμούς της αξιολόγησης προγραμμάτων μέσα από μια ιστορική αναδρομή
 • εναλλακτικές προσεγγίσεις-μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της μοντελοποίησης προγραμμάτων ή τεχνική της δομημένης ιεραρχικής ανάλυσης
 • δυνατότητες-αδυναμίες των προσεγγίσεων, θέματα που αφορούν την αντίσταση και τη σύγκρουσηστην αξιολόγηση, καθώς και η συλλογή των πληροφοριών αξιολόγησης μέσα από το σχεδιασμό, το δείγμα και το κόστος σε συνάρτηση με τις πηγές των δεδομένων και μεθόδων, την ανάλυση και ερμηνεία τους
 • αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, του ρόλου της επιθεώρησης–αξιολόγησης, την παρακολούθηση της διδασκαλίας και τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρατήρηση της διδασκαλίας στην τάξη
 • στρατηγικές αξιολόγησης και θέματα που αφορούν τον αξιολογητή, το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδασκαλία-μάθηση, την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας
 • αξιολόγηση στην επαγγελματική ανάπτυξη και την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, τα συστήματα αξιολόγησης σχολικών μονάδων και το παρόν και το μέλλον της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ75Κ
 • ECTS: 30
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
 • Κόστος: 1350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό