ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Η Θ. Ε. περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

 • τη φύση της αλλαγής στους σύγχρονους οργανισμούς, την αναγκαιότητα της αλλαγής και τους παράγοντες επίδρασης στην αλλαγή, το σχεδιασμό της αλλαγής, το άτομο και την αλλαγή, το σχολείο ως οργανισμό και την αλλαγή, την ηγεσία και την αλλαγή και τα καινοτομικά προγράμματα στην εκπαίδευση και τις διεθνείς έρευνες
 • τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού σχολείου και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού και τη δημιουργία κλίματος για αλλαγή, τα θεωρητικά μοντέλα εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και τη μέτρηση της σχολικής αποτελεσματικότητας, την έρευνα για τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας και τα ερευνητικά προγράμματα σχολικής αποτελεσματικότητας στην Κύπρο και στο διεθνή χώρο
 • τις έννοιες των οργανισμών και της διοίκησης, την ανάλυση αναγκών και τη στρατηγική πρόγνωση του μέλλοντος, καθώς και την έννοια της στρατηγικής
 • τη στρατηγική ανάλυση τόσο στο επίπεδο του εξωτερικού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των οργανισμών όσο και στο επίπεδο του εσωτερικού περιβάλλοντος των οργανισμών, καθώς και το στρατηγικό σχέδιο και την εφαρμογή του
 • τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ποιοτικής Διοίκησης
 • ζητήματα ηθικής, λογοδοσίας και υπευθυνότητας
 • το στρατηγικό σχεδιασμό στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

* Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ 62.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ71Κ
 • ECTS: 30
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
 • Κόστος: 1350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό