ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Ο σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι να διερευνήσει τις φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και της σχέσης της με την ανάπτυξη προγραμμάτων. Η Θ.Ε. καλύπτει καίρια ζητήματα πολιτικής και ηθικής στην εκπαίδευση, τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση και τη σύγχρονη σκέψη περί κοσμοπολιτισμού στην εκπαιδευτική πολιτική και τέλος τις βασικές συνιστώσες της θεωρίας/ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν αυτή τη Θ.Ε. θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την κριτική ανάλυση και αποδόμηση παραδοσιακών αντιλήψεων στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής και της ανάπτυξης προγραμμάτων. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν αυτές τις δεξιότητες στη βάση ερευνητικών και εμπειρικών δεδομένων για τη δημιουργία και εφαρμογή  εκπαιδευτικής πολιτικής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ70Κ
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό