ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

 • Το θεωρητικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία (Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δία Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων).
 • Την ιστορική εξέλιξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα και στην Κύπρο και τις σύγχρονες τάσεις.
 • Το σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (τύποι, δομές, ζητήματα σχεδιασμού και οργάνωσης, υποδομή και ομάδες αναφοράς) και την εφαρμογή αυτών (στοχοθεσία και μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολόγηση, πιστοποίηση, ρόλος του εκπαιδευτή κατάρτισης)
 • Τον προσδιορισμό των συνθηκών εκείνων, μη τυπικών και άτυπων, οι οποίες διευκολύνουν τον καταρτιζόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ευκολότερα στο εργασιακό του περιβάλλον και να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ66Κ
 • ECTS: 30
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
 • Κόστος: 1350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό