ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

 • Τις σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της.
 • Τις σχέσεις και την επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων.
 • Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ65
 • ECTS: 30
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
 • Κόστος: 1350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό