ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

 • Το ρόλο που ασκεί η εκπαίδευση στη διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης ή/και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτισμικών ταξινομιών και ανισοτήτων.
 • Τους τρόπους διεξαγωγής της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, της ανάλυσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της επεξεργασίας παιδαγωγικού πλαισίου διαχείρισης των ετεροτήτων.
 • Την υιοθέτηση  μιας διεπιστημονικής οπτικής και την ανάδειξη των τρόπων και των εννοιών μέσω των οποίων οι διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις κατασκευάζουν και μελετούν το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ60
 • ECTS: 30
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
 • Κόστος: 1350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό