ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Ο ρόλος της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και σκέψης.
 • Οι σχέσεις του παιδιού με γονείς, αδέλφια, και συνομηλίκους, καθώς και η σημασία που έχουν οι σχέσεις αυτές για την εξέλιξή του.
 • Ο τρόπος με τον οποίο, αφενός, τα παιδιά μαθαίνουν στην προσχολική και τη σχολική ηλικία και, αφετέρου, οι άλλοι ενήλικες διδάσκουν τα παιδιά στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας και πώς διαφοροποιείται η διδασκαλία και μάθηση στο σχολικό περιβάλλον.
 • Ο ρόλος του ίδιου του παιδιού σε αυτή τη διαδικασία μάθησης και γενικά στην ίδια του την εξέλιξη.
 • Η σημασία των φιλικών σχέσεων για την κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
 • Θέματα της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των παιδιών στον τρόπο σκέψης και δράσης τους.
 • Προβλήματα στις σχέσεις και την συμπεριφορά.
 • Θέματα που αφορούν την εφηβεία όπως η διαμόρφωση της ταυτότητας, προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς (παραβατικότητα, χρήση ουσιών, φυγή από το σπίτι κλπ), και σχέσεις με γονείς, συνομηλίκους και σχολική κοινότητα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ50
 • ECTS: 30
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

 • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
 • Κόστος: 1350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα »