ΔΤΠ523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

ΔΤΠ523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ

Η Θεματική Ενότητα παρέχει στους φοιτητές ένα αναλυτικό πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει διάφορες τεχνικές και εργαλεία στρατηγικής τα οποία χρειάζονται για την ανάλυση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού και της διαμόρφωσης μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής.

Υπό την άποψη του Μάρκετινγκ, η ενότητα αυτή εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες, την ανάλυση και τις δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν τη διαχείριση μάρκετινγκ και τους βοηθά να βελτιώσουν τις αναλυτικές τους ικανότητες για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων μάρκετινγκ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ523
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate