ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Η θεματική ενότητα παρέχει στους φοιτητές ένα αναλυτικό πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει τρεις ενότητες:

Οικονομικά, όπου στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης και των κατάλληλων εργαλείων για την εκπαίδευση των φοιτητών στον οικονομικό τρόπο σκέψης και την εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις.

Λογιστική, όπου ο στόχος της θεματικής ενότητας είναι να παρέχει στους φοιτητές τη γνώση και την ικανότητα διεκπεραίωσης της λογιστικής διαδικασίας που είναι αναγκαία για τον κάθε διαχειριστή σε ένα σύγχρονο οργανισμό.

Χρηματοοικονομικά, όπου στόχος της θεματικής ενότητας  είναι να εισαγάγει τις βασικές έννοιες της θεωρίας και της πρακτικής της χρηματοδότησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο να βοηθήσει του διαχειριστές να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για την εταιρική χρηματοδότησης.
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΤΠ512
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 675 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό