ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η συστηματική ερμηνεία και εφαρμογή των σημαντικότερων νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, αναλύονται οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας των καταναλωτών και διερευνώνται θέματα  όπως η ασφάλεια των καταναλωτών (π.χ. ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών), η ενημέρωση των καταναλωτών (π.χ. απατηλές πρακτικές και παραπλανητική διαφήμιση), επισήμανση και συσκευασία προϊόντων, ηλεκτρονικό εμπόριο, δικαίωμα αποζημίωσης, δικαστική και εξωδικαστική  επίλυση διαφορών, αντιπροσώπευση των καταναλωτών κτλ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ212
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate