ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς

Βασικός στόχος της θεματικής ενότητας είναι να αναλύσει τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι η τελευταία συνιστά τον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.  Ειδικότερα εξετάζονται λεπτομερώς οι εξελίξεις που αφορούν τόσο στην νομοθετική κατοχύρωση όσο και στην νομολογιακή προστασία των τεσσάρων βασικών ελευθεριών της  Εσωτερικής Αγοράς, δηλαδή της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ112
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate