ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
16
Τρι, Αυγ

ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η θεματική ενότητα αποσκοπεί στην κατανόηση της θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βασικών αρχών που την διέπουν. Ειδικότερα εξετάζεται η ιδέα δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης έως σήμερα· η σύνθεση, λειτουργία και αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τα είδη, χαρακτηριστικά και έννομες συνέπειες της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας· οι κατηγορίες και λειτουργιές των  δικαιοπαραγωγικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΔΕΕ111
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς »