ΠΥΣ621: E- Health & Πολιτική Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

ΠΥΣ621: E- Health & Πολιτική Υγείας

Περιεχόμενο Θεματικής Ενότητας:

 • Επισκόπηση του πεδίου
 • Ζητήματα πολιτικής για Πληροφοριακά συστήματα e-Health (eHIS):
 • Ζητήματα πολιτικής σε Τεχνολογίες e-Health:
 • Πρότυπα, κανονισμοί, βάσεις και διαχείριση δεδομένων υγείας.
 • Νομικά και ηθικά ζητήματα e-health.

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

 • Η αναγνώριση εκ μέρους του φοιτητή των τεχνολογικών, οικονομικών, και κανονιστικών ζητημάτων που άπτονται των εφαρμογών της Πληροφορικής στην Υγεία.
 • Η γνώση των σχετικών επιλογών πολιτικής και των επιπτώσεών τους
 • Η δυνατότητα αποτίμησης των κινδύνων (ρίσκο) και του αναμενόμενου οφέλους των διαφόρων επιλογών που αφορούν συστήματα και τεχνολογίες

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΠΥΣ621
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια) Εβδομαδιαίες Ασκήσεις (10%) Τελική Εξέταση (50%)