ΔΜΥ604Β: Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΔΜΥ604Β: Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:
 

 • Εισαγωγή και Θεωρητικό Υπόβαθρο
 • Αξιολόγηση του Κόστους
 • Αξιολόγησης του Αποτελέσματος  
 • Ανάλυση Κόστους-Αποτελέσματος   
 • Ανάλυση Κόστους-Χρησιμότητας     
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους       
 • Πηγές Δεδομένων, Σύνθεση και Ανάλυση  
 • Παρουσίαση Αποτελεσμάτων      
 • Αξιολόγηση και Χρήση Δημοσιευμένων Μελετών

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ604Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
 • Κόστος: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό