27
Σαβ, Νοε

ΔΜΥ603A: Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:

 • Εισαγωγή στην Οργάνωση και Χρηματοδότηση Συστημάτων και Υπηρεσιών Υγείας    
 • Χρηματοοικονομική Οργάνωση Συστημάτων Υγείας και Νοσοκομείων     
 • Εισαγωγή στις Αρχές και Έννοιες της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής       
 • Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός  Μονάδων Υγείας    
 • Ο Ισολογισμός  Μονάδων Υγείας    
 •  Αποτελέσματα Χρήσης Μονάδων Υγείας    
 • Διοικητική Αναλυτική Λογιστική Μονάδων Υγείας    
 • Εφοδιαστική  Διαχείριση Μονάδων Υγείας    
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων σε Μονάδες Υγείας

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ603A
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
 • Κόστος: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό