ΔΜΥ502Β: Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

ΔΜΥ502Β: Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:
 

 • Πεδία Έρευνας και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
 • Μεθοδολογία της Έρευνας Πεδίου (Survey Methods)
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Διαχείριση των Υπηρεσιών   Υγείας
 • Μεθοδολογία Έρευνας στο Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ των Υπηρεσιών Υγείας

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ502Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate