ΔΜΥ501Β: Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

ΔΜΥ501Β: Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:
 

 • Πλαίσια και Μέθοδοι Μέτρησης της Απόδοσης των Υπηρεσιών Υγείας
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Επιχειρησιακής Διοίκησης και Προγραμματισμού
 • Μέθοδοι και Τεχνικές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
 • Μέθοδοι Διαχείρισης της Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ501Β
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate