ΕΛΛ212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

02
Τετ, Δεκ

ΕΛΛ212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949)

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) είναι:
  • Να εξεταστούν οι παράμετροι του βενιζελικού «αστικού εκσυγχρονισμού».
  • Να κατανοηθούν οι όροι της επέκτασης του ελληνικού κράτους από το 1912 μέχρι και το 1922 και η εξέλιξη της «Μεγάλης Ιδέας».
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες αναλυτική γνώση των πολιτικών εξελίξεων της περιόδου του μεσοπολέμου και της δεκαετίας 1939-1949.
  • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με πρωτογενείς πηγές της περιόδου 1898-
1949 και να κατανοήσουν τις ιστοριογραφικές ερμηνείες που
έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τη μελέτη της.
 

Η Θ.Ε. καλύπτει την περίοδο που εκτείνεται από το 1898 μέχρι και το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου το 1949 και αποτελείται από δύο υποενότητες. Η πρώτη εστιάζει στην περίοδο 1898-1918 και εξετάζει: α) το στρατιωτικό κίνημα του 1909 και την εμφάνιση του Ελ. Βενιζέλου στην πολιτική ζωή, β) τον «Εθνικό Διχασμό» (1915-1917), και γ) τη συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη υποενότητα διερευνά την περίοδο 1919-1949 και καλύπτει: α) τη Μικρασιατική εκστρατεία και το προσφυγικό ζήτημα, β) τις πολιτικές εξελίξεις στην περίοδο του μεσοπολέμου και γ) την κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.

  • Κωδικός: ΕΛΛ212
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -