ΔΠΠ60: Ενέργεια και Ρύπανση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΔΠΠ60: Ενέργεια και Ρύπανση

Η θεματική ενότητα ΔΠΠ60 έχει ως σκοπό ο φοιτητής να αποκτήσει καλή κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος και να είναι σε θέση να αξιολογήσει περιβαλλοντικά τις προσφερόμενες τεχνολογίες. Η ρύπανση των φυσικών πόρων αποτελεί προβληματικό φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών και οι προσφερόμενες τεχνολογίες απορρύπανσης καλούνται να προσφέρουν λύσεις. Παράλληλα, η ορθολογική χρήση, η οποία διασφαλίζεται από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο και την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι αναπόσπαστα κομμάτια της προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα γνωστικά αντικείμενα της θεματικής ενότητας είναι: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (περιγραφή όλων των μορφών ενέργειας, σύγκριση και αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης τους σύμφωνα με τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά του κάθε κράτους), ρύπανση του περιβάλλοντος, τεχνολογίες και μεθοδολογίες απορρύπανσης (βιοεξυγίανση εδαφών και υδάτων, τεχνολογίες απορρύπανσης, αντιμετώπιση έκτακτων περιβαλλοντικών συμβάντων), διαχείριση στερεών λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

  • Κωδικός: ΔΠΠ60
  • ECTS: 25
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    3 γραπτές εργασίες (13.3% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΔΠΠ50: Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων »