ΑΣΠ701Α: Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
05
Τρι, Ιουλ

ΑΣΠ701Α: Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι

Εκπόνηση εργασίας σε θέμα σχετικό με την αστυνόμευση η οποία θα αποδεικνύει την ερευνητική, κριτική και αναλυτική ικανότητα του φοιτητή. Το μάθημα αυτό είναι επιλεγόμενο, μόνο για τους αστυνομικούς που θα θέλουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία επιπέδου πρώτου πτυχίου.

Προαπαιτούμενο: επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων 120 μονάδων ECTS

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ701Α
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -