ΑΣΠ421: Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

ΑΣΠ421: Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα στάδια διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη από μέρους τους κριτικής ικανότητας έναντι των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως:

 • Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις.
 • Στάδια διεξαγωγής της έρευνας – επιστημονική διαδικασία διερεύνησης.
 • Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία έρευνας (ποσοτική και ποιοτική έρευνα).
 • Ανάλυση δεδομένων έρευνας. Κριτική αξιολόγηση της έρευνας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ421
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate