ΑΣΠ413: Οικονομικά Εγκλήματα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΑΣΠ413: Οικονομικά Εγκλήματα

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται πρώτα η έννοια του οικονομικού εγκλήματος από μια εγκληματολογική και νομική θεώρηση. Η προσοχή επικεντρώνεται στις διάφορες μορφές οικονομικών εγκλημάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στα αδικήματα απόσπασης λεφτών με δόλο και την αντιμετώπισή τους από τις αρχές στην Κύπρο καθώς και την αιτιολόγησή τους στην εγκληματολογία. Μετά εξετάζεται το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε συνάφεια και με τη διαφθορά. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος του ελεγκτή στον εντοπισμό και πρόληψη της απόσπασης λεφτών με δόλο καθώς και το απόρρητο της επικοινωνίας του δικηγόρου και του λογιστή προς τον πελάτη του.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ413
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)
  • Κόστος: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό