ΑΣΠ315: Ποινική Δικαιοσύνη - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ

ΑΣΠ315: Ποινική Δικαιοσύνη

Επιδιώκεται μια κριτική αξιολόγηση του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης. Μετά από μία εισαγωγή, εξετάζεται η διεθνής βιβλιογραφία που αφορά στην αστυνομία και την αστυνόμευση σε δυτικές χώρες (περιλαμβανομένων των εξουσιών της αστυνομίας, των δικαιωμάτων του πολίτη και τη διαφθορά σε αστυνομικά σώματα), την επιλογή και επιμέτρηση της ποινής και τη διακριτική εξουσία του δικαστή σε χώρες κοινού δικαίου, ποινολογικούς στόχους όπως η σωφρονιστική, η τιμωρία και η αποθάρρυνση του καταδικασθέντα, η προστασία της κοινωνίας και η αποδοκιμασία του εγκλήματος. Τέλος, εξετάζεται η χρήση και αποτελεσματικότητα της φυλάκισης και άλλων ποινών που επιβάλλουν τα δικαστήρια καθώς και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ315
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate