ΕΠΤ523: Εφαρμογές Τηλεϊατρικής - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

07
Κυρ, Μαρ

ΕΠΤ523: Εφαρμογές Τηλεϊατρικής

Η εκπαιδευτική ενότητα παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή στην τελεϊατρική και τις εφαρμογές αυτής. Παρουσιάζονται τόσο συμβατικά όσο και πρωτοποριακά προγράμματα τηλεϊατρικής. Εξετάζονται υφιστάμενα έργα τηλεϊατρικής σε θέματα υλοποίησης, αδειών χρήσης, διαπίστευσης, πολιτικές αποζημίωσης, πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και νομικών πτυχών. Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την αρχιτεκτονική και τις προσφερόμενες υπηρεσίες ενός πρότυπου έργου τηλεϊατρικής για την υλοποίηση προγραμμάτων τηλε-επιβλεπόμενης άσκησης στα σπίτια των ασθενών. (Προαπαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΕΠΤ 513)
 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ523
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -