ΕΠΤ522: Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

07
Κυρ, Μαρ

ΕΠΤ522: Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

Η εκπαιδευτική ενότητα προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις για το σχηματισμό, εμπλουτισμό, ανάλυση, απεικόνιση και μεταφορά των ιατρικών εικόνων. Εισάγονται οι πιο κοινές προσεγγίσεις απεικόνισης 1-D, 2-D, and 3-D βιολογικών δεδομένων και παρουσιάζονται τεχνικές εμπλουτισμού, κατακερματισμού, ανάλυση υφής και οι εφαρμογές τους στη διαγνωστική απεικόνιση. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση τεχνικών αποθήκευσης, ανάκτησης και επικοινωνίας ιατρικών εικόνων και επισκόπηση των σύγχρονων λογισμικών εργαλείων επεξεργασίας ιατρικής εικόνας. ( Προαπαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΕΠΤ 513)

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ522
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    1 γραπτή εργασία (25%) 5 Εβδομαδιαίες Ασκήσεις (5% η κάθε μια) Τελική Εξέταση (50%)