ΑΣΠ311: Εισαγωγή στην Ψυχολογία - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

ΑΣΠ311: Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Η θεματική αυτή ενότητα εξετάζει τη ψυχολογία ως την επιστήμη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει το πώς ο καθένας από εμάς σκέφτεται, νιώθει, και συμπεριφέρεται επηρεαζόμενος τόσο από τις βιολογικές του τάσεις όσο και από το περιβάλλον του. Η εισαγωγική αυτή Θ.Ε. έχει ως βασικό στόχο να δώσει ορισμένες επιστημονικές απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα πάνω στα ακόλουθα θέματα – Ανάπτυξη, Αντίληψη, Μνήμη, Σκέψη, Κίνητρα, Συναισθήματα, Προσωπικότητα, Ψυχοθεραπεία, και Κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ενότητα εστιάζεται επίσης στα ακόλουθα: ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη, γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της προσωπικότητας, ηθική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ311
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΑΣΠ312: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία »